Dieren in het wild

Alle dieren die van oudsher in het wild voorkomen, zijn wilde dieren. Een uitzondering hierop zijn honden, katten en dieren uit de bio-industrie. Wanneer je iemand vraagt naar een wild dier, zullen veel mensen antwoorden met vossen, wilde zwijnen of herten. En dat klopt, dit zijn alle drie voorbeelden van wilde dieren.

Verschillende categorieën wilde dieren

Wilde dieren zijn onderverdeeld in categorieën. Deze categorieën zijn: grof wild of groot wild, klein wild, waterwild, overig wild. Edelherten en wilde zwijnen zijn voorbeelden van groot wild. Klein wild bevat dieren zoals fazanten en hazen. Wanneer we het hebben over waterwild, hebben we het natuurlijk over wilde dieren welke in het water leven zoals wilde eenden, ganzen en kieviten. Onder overig wild  vallen bepaalde konijnen soorten, vossen en marters.

Bescherming van wilde dieren

In Nederland zijn zo'n 36.000 wilde diersoorten voor. Vaak zijn wilde diersoorten beschermd. Dit wil zeggen dat het voortbestaan van het diersoort in gevaar komt. Om deze redenen zijn er speciale regels ontwikkeld die uitsterving moeten voorkomen, door bescherming van het leefgebied, of bijvoorbeeld het verbieden van de jacht op deze dieren. Nederland is een dichtbevolkt land met maar beperkte ruimte voor natuur. En veel natuur heeft daardoor ook nog eens een dubbelfunctie als recreatie gebied. De 17 miljoen mensen willen namelijk allemaal graag eens af en toe een uitje maken. Dit staat echter natuurlijk wel op gespannen voet met elkaar. Als je gaat recreeren is het daarom van belang rekening te houden met je omgeving. Dieren in het wild zijn namelijk helemaal niet blij met veel geluid of veel mensen. Door voorlichtingscentra van staatsbosbeheer en regionale natuur beheer organisaties gebeurt er al veel aan voorlichting. En voor bezoekers van dergelijke gebieden is zijn er speciale campings en vakantiehuizen te huren, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de natuur erom heen.

Aanleg van natuurbruggen

De aanwezigheid van grof wild in ons dichtbevolkte land levert ook regelmatig problemen op. Verschillende organisaties die zich inzetten voor de natuur zoals natuurmonumenten, willen de dieren zoveel mogelijk leefruimte geven. de gebieden waar de meeste van deze wilde dieren leven worden de laatste jaren vaak doorsneden door wegen. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Door het plaatsen van natuurbruggen door het hele land, is het voor de wilde dieren over een aantal jaren mogelijk om zich zonder problemen van het noorden van het land naar het zuiden te verplaatsen.